Bùi Ngọc Chi

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
318 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
07/09/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Poster and standee

2017-11-03 00:00:13 · 51 views

cover and banner

2017-11-02 23:59:07 · 26 views

bài tập cuối kì

2017-11-02 23:57:17 · 32 views

BVN BUỔI 5 DOUBLE EXPOSURE

2017-10-26 12:18:41 · 64 views

BVN BUỔI 4

2017-10-24 02:14:06 · 52 views

BVN BUỔI 2

2017-10-19 12:31:13 · 33 views

BVN BUỔI 2

2017-10-19 12:30:33 · 22 views

NGỌC CHI PS BUỔI 2

2017-10-19 12:29:27 · 21 views

bvn ps buoi 1

2017-10-12 01:52:49 · 17 views

PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B3

BVN BUỔI 2

BTVN B4

BVN BUỔI 4

BTVN B5

BVN BUỔI 5 DOUBLE EXPOSURE

BTCK

Poster and standee