Đặng Thị Tuyết Sương
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
149 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
19/03/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Sài Gòn
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Sài Gòn
Liên hệ
Kỹ năng
Bài Tập Cuối Kỳ _ Đặng Thị Tuyết Sương

2024-06-06 22:33:41 · 28 views

DP112.91_Bt Quy Người về khối_SuongDang

2024-05-19 16:51:56 · 11 views

DP112.91SG - BàiGiữa kỳ _SuongDang

2024-05-15 14:35:24 · 29 views

BTVNB5_ Phối cảnh _ Sương Đặng

2024-05-10 16:53:23 · 11 views

DP112.91 tien do B8_SuongDang

2024-05-08 19:03:01 · 6 views

BTVN 3_ DP112.91 SG_ SuongDang

2024-05-03 01:47:29 · 21 views

BTVN 2 - DP112.91 SG - SuongDang

2024-04-26 17:28:58 · 22 views

BTVN1_ DP112.91SG _Sương Đặng

2024-04-23 23:52:54 · 21 views

DP 112.91 SG
Digital Painting - Sài Gòn
Giảng viên:
Nguyễn Quốc Học
Trợ giảng:
Academy
Số buổi đã học: 12 /16
Số Topic đã hoàn thành: 8 /8

Bài tập về nhà 1

BTVN1_ DP112.91SG _Sương Đặng

Bài tập về nhà 2

BTVN 2 - DP112.91 SG - SuongDang

Bài tập về nhà 3

BTVN 3_ DP112.91 SG_ SuongDang

Bài tập buổi 4

DP112.91 tien do B8_SuongDang

Bài tập phối cảnh

BTVNB5_ Phối cảnh _ Sương Đặng

Bài giữa kỳ

DP112.91SG - BàiGiữa kỳ _SuongDang

BT buổi 9

DP112.91_Bt Quy Người về khối_SuongDang

Bài cuối kỳ

Bài Tập Cuối Kỳ _ Đặng Thị Tuyết Sương

Xem bằng