Tìm kiếm
Nguyễn Thị Thùy Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Nguyen Sieu School
Học tại
MTA
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
962 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Thành viên từ
06/10/2017
Liên hệ
Kỹ năng
App hẹn hò Destiny

2018-01-15 00:18:08 · 78 views

App Mobile Social Photo Share

2017-12-10 15:47:21 · 478 views

BT3 Landing page

2017-12-07 13:27:21 · 194 views

Bài tập buổi 2 XD

2017-11-17 17:22:20 · 79 views

BÀI TẬP BUỔI 1

2017-11-12 12:31:44 · 133 views

XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 1

Bài tập buổi 2

Bài tập buổi 2 XD

Thiết kế một langding page Website

BT3 Landing page

Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS

Bài tập cuối khoá

App hẹn hò Destiny