Tìm kiếm
Nguyễn Quang Nhật

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
AHT
Học tại
Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự - IMT
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
141 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
07/10/2017
Lần cuối Online
02-12-2021
Liên hệ
Kỹ năng
em nộp bài tập buổi 2

2017-11-17 22:13:42 · 22 views

em nộp bài ạ

2017-11-11 21:57:19 · 119 views

XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

em nộp bài ạ

Bài tập buổi 2

Thiết kế một langding page Website

Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS

Bài tập cuối khoá