Tìm kiếm
Đức Quyết

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
Học Viện Truyền Hình
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
299 lượt
Số lượt thích
12 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
09/10/2017
Liên hệ
Kỹ năng
News Break app - BTCK UXUI - Animation 01

2018-01-14 16:20:37 · 21 views

News Break app - BTCK UXUI - Animation 02

2018-01-14 15:51:06 · 19 views

Blade and Soul Landing Page

2017-12-01 14:59:44 · 47 views

Bài tập buổi 2 UXUI

2017-11-17 11:52:57 · 51 views

Bài tập buổi 1 UXUI

2017-11-11 22:34:18 · 161 views

XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

Bài tập buổi 1 UXUI

Bài tập buổi 2

Bài tập buổi 2 UXUI

Thiết kế một langding page Website

Blade and Soul Landing Page

Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS

Bài tập cuối khoá

News Break app - BTCK UXUI - Animation 01