Tìm kiếm
Nguyễn Việt Dũng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Đại học FPT
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
64 lượt
Thành viên từ
23/10/2017
Liên hệ
Kỹ năng
[XD30.1] Landing page

2017-12-02 13:58:21 · 28 views

music player

2017-11-12 03:25:21 · 29 views

music player

2017-11-12 00:55:34 · 7 views

XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

music player

Bài tập buổi 2

Thiết kế một langding page Website

[XD30.1] Landing page

Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS

Bài tập cuối khoá