Hoàng Lân

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Kinh tế Quốc dân
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
387 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Thành viên từ
28/04/2016
Liên hệ
Kỹ năng
nhớ về một thời ta đã yêu! :v :v :v :v

2016-05-11 22:30:13 · 387 views

PR 36.2 (Cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Trần Quang Vũ
Trợ giảng:
Phạm Minh Đức
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
Illustrator
Giảng viên:
Kiều Bảo Duy
Trợ giảng:
Trần Thị Hương Giang
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0