AI 31.4
BTVN Buổi 1

Tạo hình cơ bản

Nguyễn Khánh Linh
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
buivietdung_btvn_AI31.4

14-12-2017 · 35 views

BTVN buổi 1

15-12-2017 · 34 views

Nghiêm Thuỳ Linh_BTVN_AI31.4

14-12-2017 · 57 views

BTVN B1

14-12-2017 · 36 views

TrầnTùngLâm_BTVN_AI31.4

15-12-2017 · 62 views

BTVN Buổi 1 - Nguyễn Thuỳ Linh - AI31.4

15-12-2017 · 13 views

BTVN Buổi 1

15-12-2017 · 26 views

btvn

15-12-2017 · 36 views

BTVN1 - Làm quen AI

18-12-2017 · 25 views

BTVN B1 - Đồng Xuân Huy - Ai 31.4

15-12-2017 · 49 views

BTVN B1

17-12-2017 · 34 views

Bài tập buổi 1

15-12-2017 · 12 views