Nguyễn Thị Huyền Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Tập đoàn Manulife
Học tại
Đại Học Văn Hóa Hà Nội - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Dự án đã thực hiện
32 dự án
Số lượt xem
3433 lượt
Số lượt thích
11 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
11/03/2017
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 2 - Nguyễn Thị Huyền Trang

2019-08-13 14:53:56 · 591 views

BTVN buổi 1

2019-08-12 15:13:39 · 785 views

BTVN 1 - Vòng quay Trái Đất :))

2019-05-21 15:41:18 · 512 views

BTVN 4 - Layouts

2018-02-01 15:52:17 · 11 views

BTVN 5 - Retouch

2018-02-01 15:14:29 · 11 views

BTVN 3 - Poster

2018-01-30 12:48:00 · 16 views

BTVN2 - Bìa tạp chí BTCK

2018-01-23 15:53:40 · 51 views

BTVN2 - Layout

2018-01-22 10:44:33 · 35 views

BTVN1 - Làm quen Ps

2018-01-19 09:37:17 · 10 views

BTVN1 - Làm quen ID

2018-01-18 11:20:17 · 86 views

BTCK - Brand guideline

2018-01-12 20:19:02 · 29 views

BTVN5 - LOGO

2018-01-09 14:25:15 · 50 views

BTVN 4 - Poster

2017-12-28 17:15:48 · 48 views

BTVN3 - Typography

2017-12-28 16:39:55 · 42 views

BTVN2 - Pentool

2017-12-19 10:34:22 · 43 views

BTVN1 - Làm quen AI

2017-12-18 10:45:35 · 25 views

BTCK_Nguyễn Thị Huyền Trang

2017-06-02 20:29:37 · 126 views

BTVN6_Retouch

2017-05-31 12:38:58 · 61 views

BTVN 5 - Blend

2017-05-25 16:55:32 · 61 views

BTVN 4_ Poster

2017-05-23 14:31:31 · 89 views

BTVN3_Nguyễn Thị Huyền Trang_Bìa báo

2017-05-19 15:58:42 · 64 views

BTVN 2 - Lên Layout

2017-05-15 17:32:29 · 111 views

BTVN 1 - cắt ghép ảnh

2017-05-12 15:50:46 · 81 views

BTVN5_Nguyễn Thị Huyền Trang_LAYOUT

2017-04-28 12:17:32 · 64 views

BTVN1_Nguyễn Thị Huyền Trang_Ai 23.1

2017-04-26 17:00:34 · 41 views

BTVN4_Nguyễn Thị Huyền Trang_Logo

2017-04-26 11:32:05 · 93 views

BTVN3_Nguyễn Thị Huyền Trang_Typo3

2017-04-21 11:09:15 · 46 views

BTVN3_Nguyễn Thị Huyền Trang_Typo2

2017-04-21 11:08:48 · 57 views

BTVN3_Nguyễn Thị Huyền Trang_Typo1

2017-04-21 11:08:17 · 49 views

BTVN2_Nguyễn Thị Huyền Trang

2017-04-19 14:17:06 · 55 views

BTVN1_Nguyễn Thị Huyền Trang_Ai 23.1

2017-04-19 13:33:47 · 47 views

BTVN1_Nguyễn Thị Huyền Trang_Ai 23.1

2017-04-19 13:33:03 · 43 views

AE 52.3
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 52.2
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 48.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 37.1
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Việt Anh
Trợ giảng:
Phạm Minh Đức
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 32.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN B1

BTVN1 - Làm quen ID

BTVN B2

BTVN2 - Bìa tạp chí BTCK

BTVN B3

BTVN B4

BTCK

PS 32.3
Photoshop
Giảng viên:
Hương Phan
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN B1

BTVN1 - Làm quen Ps

BTVN B2

BTVN2 - Layout

BTVN B3

BTVN 3 - Poster

BTVN B4

BTVN 4 - Layouts

BTVN buổi 5

BTVN 5 - Retouch

BTVN buổi 6

Bài tập cuối kỳ

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 31.2
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 31.4
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Khánh Linh
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

BTVN1 - Làm quen AI

BTVN BUỔI 2

BTVN2 - Pentool

BTVN BUỔI 3

BTVN3 - Typography

BTVN Buổi 4

BTVN 4 - Poster

BTVN BUỔI 5

BTVN5 - LOGO

BTCK

BTCK - Brand guideline

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 24.4
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN 1 - cắt ghép ảnh

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN 2 - Lên Layout

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN3_Nguyễn Thị Huyền Trang_Bìa báo

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN 4_ Poster

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN 5 - Blend

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK_Nguyễn Thị Huyền Trang

[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN6_Retouch

Xem bằng
AI 23.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Buổi 1 - Tạo hình cơ bản

BTVN1_Nguyễn Thị Huyền Trang_Ai 23.1

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN2_Nguyễn Thị Huyền Trang

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN3_Nguyễn Thị Huyền Trang_Typo3

BTVN Buổi 4 - Thiết kế logo

BTVN4_Nguyễn Thị Huyền Trang_Logo

BTVN Buổi 5 - Thiết kế Layout

BTVN5_Nguyễn Thị Huyền Trang_LAYOUT

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0