Nguyễn Việt Anh

Intelligent but lazy

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
2,800 lượt
Số lượt thích
120 lượt
Thành viên từ
08-04-2016
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Việt Anh chưa có bài viết nào