Nguyễn Liễu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
hồ chí minh
Học tại
Đại Học Mỹ Thuật TPHCM - HCMUFA
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
108 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
15/11/2017
Liên hệ
Kỹ năng
B32

2017-12-27 16:42:25 · 46 views

B3.1

2017-12-27 16:40:19 · 9 views

ẢNH VẼ

2017-12-19 11:35:36 · 41 views

Bài tập buổi 1

2017-12-15 17:48:03 · 12 views

AE 34.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Phạm Khánh Huyền
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 4)
Photoshop
Trợ giảng:
Cao Anh Quan
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 32.4
Photoshop
Giảng viên:
Hương Phan
Trợ giảng:
Ba Ba
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 31.4
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Khánh Linh
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN Buổi 1

Bài tập buổi 1

BTVN BUỔI 2

ẢNH VẼ

BTVN BUỔI 3

B32

BTVN Buổi 4

BTVN BUỔI 5

BTCK

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0