Cao Anh Quan

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
sadsadsad
Học tại
Đại học RMIT Việt Nam - RMIT
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
4587 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
11/02/2016
Liên hệ
Kỹ năng
qwe

2020-03-20 17:47:06 · 655 views

test

2018-04-24 11:15:23 · 27 views

code

2017-10-07 16:09:33 · 306 views

njk

2017-09-16 13:49:49 · 202 views

asd

2017-09-15 10:13:52 · 252 views

qsd

2017-05-15 23:03:23 · 210 views

eaze

2017-05-15 22:57:49 · 206 views

eaze

2017-05-15 22:57:00 · 171 views

test

2016-10-18 16:28:21 · 223 views

test

2016-10-05 23:51:54 · 190 views

test

2016-08-31 04:21:31 · 539 views

test

2016-08-31 01:58:08 · 619 views

abc

2016-07-25 17:26:31 · 517 views

Bài tập ColorME 1

2016-03-12 01:21:44 · 470 views

Anh Quan Kiến thức
2404 views - 2019-06-09 04:48:53
Qweasdsadsad
Anh Quan Kiến thức
44920 views - 2019-06-06 16:13:33
Illustration Art là gì?
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 3)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 18.7
Photoshop
Giảng viên:
Cao Anh Quan
Trợ giảng:
Dương Linh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Phạm Khánh Huyền
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Phạm Thanh Hảo
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Đức Hải
Trợ giảng:
Nguyễn Đức Hải
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Sơn Lâm
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0