Qweasdsadsad

Anh Quan · 2019-06-09 04:48:53 · 2393 lượt xem
image - Qweasdsadsad

qrf fdsf

Đối với cá nhân mình, vào những năm 2009 khi mới chuyển từ Nokia sang iPhone, mình cũng cảm thấy có chút thiếu vắng tính năng Download. Nhưng rồi theo thời gian thói quen thay đổi, mình không còn cảm thấy thiếu chức năng đó nữa, mình làm quen với việc

Anh Quan · 2019-06-09 04:48:53 · 2393 lượt xem
Đánh giá bài viết

Inspiration of the day

Designers are meant to be loved, not to be understood.
Margaret Oscar, designer
Từ khóa nổi bật
Khoá học Photoshop Hà Nội