Chu Đức Hà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học Thương Mại
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
1791 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
19/08/2017
Lần cuối Online
30-08-2021
Liên hệ
Kỹ năng
[BUỔI01]_BTVN1_Đức Hà

2018-11-02 18:52:58 · 711 views

PTS 29.2 - BTCK- CHU ĐỨC HÀ

2017-11-02 19:47:17 · 331 views

BTVN BUỔI 1

2017-10-13 22:09:30 · 257 views

bài tập AI buổi 2

2017-09-14 19:01:15 · 232 views

bài về nhà buổi 1

2017-09-12 19:09:44 · 260 views

Đức Hà Kiến thức
Đức Hà Digital Painting
Đức Hà Kiến thức
12876 views - 2018-12-25 17:03:53
14 điểm mới của Photoshop cc 2019
Đức Hà Kiến thức
14125 views - 2018-12-05 16:19:05
5 điều cần biết về ảnh stock
Đức Hà Cảm hứng
9862 views - 2018-11-30 17:41:10
10 xu hướng thiết kế Logo cho năm 2019
13039 views - 2018-11-26 14:23:18
UI và UX khác nhau thế nào?
Đức Hà Kiến thức
46461 views - 2018-11-20 14:49:32
Trọn bộ từ điển màu sắc cho Designers
Đức Hà Kiến thức
PS 29.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Lê Anh Đức
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN B3

BTGK

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

BTCK

PTS 29.2 - BTCK- CHU ĐỨC HÀ

PR - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 28.2
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1

bài về nhà buổi 1

BTVN B2

bài tập AI buổi 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BÀI TẠP CUỐI KỲ

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Giảng viên:
Cao Anh Quan
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1