Chu Đức Hà

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học Thương Mại
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
748,917 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
19-08-2017
Liên hệ
Kỹ năng