Chu Đức Hà

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học Thương Mại
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
1662 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
19/08/2017
Lần cuối Online
30-08-2021
Liên hệ
Kỹ năng
[BUỔI01]_BTVN1_Đức Hà

02/11/2018 · 592 views

PTS 29.2 - BTCK- CHU ĐỨC HÀ

02/11/2017 · 324 views

BTVN BUỔI 1

13/10/2017 · 256 views

bài tập AI buổi 2

14/09/2017 · 231 views

bài về nhà buổi 1

12/09/2017 · 259 views

Đức Hà Kiến thức
Đức Hà Kiến thức
AE 39.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
PS 29.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Lê Anh Đức
Số buổi đã học: 7/8
Số Topic đã hoàn thành: 1/6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN B3

BTGK

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

BTCK

PTS 29.2 - BTCK- CHU ĐỨC HÀ

PR - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
AI 28.2
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 4/8
Số Topic đã hoàn thành: 2/6

BTVN B1

bài về nhà buổi 1

BTVN B2

bài tập AI buổi 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BÀI TẠP CUỐI KỲ

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Giảng viên:
Cao Anh Quan
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/1