Tìm kiếm
UI - UX 45.1
BTVN B1

Design lại màn hình App yêu thích (Khuyến khích mọi người sáng tạo ạ ):D

Nguyễn Thị Băng Sương
Danh sách các bài đã nộp (5)
Hạn chót Hết giờ
TPBank

21-02-2019 · 834 views

ReDesign Youtube Layout For Iphone 7 Plus | UX UI Session 1 Homework

21-02-2019 · 714 views

BT1_Lê Trí Nam

21-02-2019 · 685 views

3
0
BTVN B1: FPT Play

20-02-2019 · 1098 views

BTVN1

24-02-2019 · 534 views