UI - UX 45.1
BTVN B1

Design lại màn hình App yêu thích (Khuyến khích mọi người sáng tạo ạ ):D

Nguyễn Thị Băng Sương
Danh sách các bài đã nộp (5)
Hạn chót Hết giờ
TPBank

21-02-2019 · 882 views

ReDesign Youtube Layout For Iphone 7 Plus | UX UI Session 1 Homework

21-02-2019 · 766 views

BT1_Lê Trí Nam

21-02-2019 · 733 views

3
0
BTVN B1: FPT Play

20-02-2019 · 1286 views

BTVN1

24-02-2019 · 572 views