Lê Trí Nam

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Royal City
Học tại
Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp - UIFA
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
4048 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
12/02/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
Lê Trí Nam. BTCK

2019-03-14 20:23:42 · 813 views

0
0
BT4_Lê Trí Nam

2019-03-03 23:19:34 · 726 views

0
0
BT3_Lê Trí Nam

2019-02-28 00:57:58 · 912 views

3
0
BT2_Lê Trí Nam

2019-02-23 10:14:15 · 808 views

2
0
BT1_Lê Trí Nam

2019-02-21 01:37:07 · 789 views

3
0
UI - UX 45.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BT1_Lê Trí Nam

BTVN BUỔI 2

BT2_Lê Trí Nam

BTVN BUỔI 3

BT3_Lê Trí Nam

BÀI TẬP GIỮA KÌ

BT4_Lê Trí Nam

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Lê Trí Nam. BTCK

Xem bằng