Danh sách các bài đã nộp (11)
Hạn chót Hết giờ
Thực hành cắt ghép

07-12-2019 · 1281 views

btvn1

08-12-2019 · 439 views

Cắt ghép tự do

08-12-2019 · 474 views

Cắt ghép tự do

07-12-2019 · 774 views

Sử dụng rectangle marque tool, quick selection tool, magic wand tool

08-12-2019 · 1203 views

Nguyễn Thúy Quỳnh

07-12-2019 · 840 views

Nguyễn Trung Hiếu - cắt ghép ảnh

08-12-2019 · 666 views

Cắt ghép ảnh

08-12-2019 · 494 views

Cắt ghép tự do

08-12-2019 · 569 views

cắt ghép tự do

08-12-2019 · 545 views

Pham Quynh Anh

07-12-2019 · 1028 views