Trần Đức Kiên

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
5135 lượt
Thành viên từ
22/11/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bt cuối khoá

2022-08-25 19:21:15 · 16 views

btvn

2022-08-23 18:55:18 · 24 views

BT giữa kì

2022-08-15 09:35:16 · 32 views

btvn buổi 2

2022-08-09 18:57:41 · 10 views

Trần Đức Kiên - BTVN buổi 1

2022-08-07 10:51:59 · 5 views

cắt ghép đơn giản

2022-08-04 12:17:50 · 24 views

Kayak

2019-12-29 09:27:48 · 949 views

BTVB5

2019-12-21 22:20:09 · 1270 views

Phối màu

2019-12-20 21:37:36 · 855 views

Thiết kế bìa tạp chí

2019-12-15 22:34:36 · 793 views

Sử dụng rectangle marque tool, quick selection tool, magic wand tool

2019-12-08 01:02:24 · 1157 views

PR 91.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

Trần Đức Kiên - BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 5

BTVN CUỐI KỲ

Xem bằng
PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

cắt ghép đơn giản

Buổi 2: Collage Art

btvn buổi 2

Buổi 3: Layout Design

Buổi 4: Commercial Product Poster

BT giữa kì

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

btvn

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

bt cuối khoá

Xem bằng
PS 57.5
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

Sử dụng rectangle marque tool, quick selection tool, magic wand tool

BTVN B2

Thiết kế bìa tạp chí

BTVN B3

Phối màu

BTVN B4

BTVN B5

BTVB5

BTCK

Kayak

Xem bằng