Lê Minh Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
NGO
Học tại
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ULIS-VNU
Dự án đã thực hiện
35 dự án
Số lượt xem
30516 lượt
Số lượt thích
37 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
01/10/2019
Lần cuối Online
14-09-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B4

2020-06-17 18:13:41 · 433 views

BTVN B2

2020-06-15 17:26:09 · 518 views

BTGK

2020-06-06 13:23:40 · 501 views

BTCK

2020-06-06 13:23:37 · 512 views

BTVN B1

2020-06-05 17:15:11 · 1126 views

BTVN B1

2020-05-16 13:46:14 · 410 views

BTVN B2

2020-05-16 13:46:06 · 894 views

BTCK

2020-04-09 19:48:28 · 572 views

BTVN B4

2020-03-31 21:50:14 · 527 views

BTVN B3

2020-03-25 17:18:19 · 611 views

BTVN B2

2020-03-24 10:21:52 · 667 views

BTVN Buổi 1

2020-03-18 21:27:04 · 859 views

BTCK PP 59.1

2020-03-06 19:08:03 · 1191 views

BTGK

2020-02-26 10:35:14 · 609 views

BTVN week 1

2020-02-18 15:26:32 · 633 views

BTCK

2020-01-22 00:42:35 · 611 views

BTVN Buổi 6 - InfoGraphic Layout

2020-01-16 10:32:46 · 599 views

BTGK

2020-01-13 09:49:58 · 1698 views

BTVN Buổi 3

2020-01-10 09:46:48 · 559 views

BTVN Buổi 2

2020-01-07 23:46:09 · 1252 views

BTVN 1

2020-01-04 21:03:06 · 1790 views

Ấn phẩm truyền thông BTCK

2020-01-03 18:55:27 · 579 views

BTGK - Coffee Layout

2019-12-21 22:44:44 · 793 views

Double exposure

2019-12-21 20:37:15 · 615 views

Collage Art

2019-12-15 23:20:06 · 813 views

Thiết kế bìa tạp chí

2019-12-15 23:17:26 · 663 views

Cắt ghép tự do

2019-12-07 22:25:54 · 762 views

BTCK

2019-12-01 10:14:31 · 1381 views

BTVN BUỔI 4

2019-11-23 12:35:48 · 1631 views

BTVN buoi 2

2019-11-16 15:16:39 · 1950 views

BTVN Buổi 1

2019-11-09 23:14:10 · 941 views

BTCK

2019-11-03 01:23:53 · 639 views

BTVN Buổi 3

2019-10-25 23:45:42 · 831 views

Flatlay Polaroid

2019-10-16 18:16:05 · 638 views

Ayutthaya, Thailand

2019-10-12 16:12:28 · 1708 views

ID 62.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

BTVN B1

BTVN Buổi 2 - Bố cục

BTVN B2

BTVN Buổi 4 - Màu sắc

BTVN B4

Xem bằng
AE 61.2
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

BTVN B1

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

BTVN B2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KỲ

BTGK

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK

Xem bằng
UI 60.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN B2

BTVN buổi 3

BTVN B3

BÀI GIỮA KÌ

BTVN B4

BTCK Khoá UI design 60.1

BTCK

Xem bằng
PP 1-1
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 59.1
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN tuần 1

BTVN week 1

BTVN tuần 2

BTGK

BTCK

BTCK PP 59.1

Xem bằng
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 58.2
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN Buổi 2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

BTVN Buổi 3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTGK

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

BTVN Buổi 6 - InfoGraphic Layout

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng
PS 57.5
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Cắt ghép tự do

BTVN B2

Thiết kế bìa tạp chí

BTVN B3

Collage Art

BTVN B4

BTGK - Coffee Layout

BTVN B5

Double exposure

BTCK

Ấn phẩm truyền thông BTCK

Xem bằng
PR 56.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Hoàng Kim Hưng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1

BTVN Buoi 2

BTVN buoi 2

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BTVN BUỔI 4

Bài cuối kì

BTCK

Xem bằng
PT 55.7
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

Buổi 1

Ayutthaya, Thailand

Buổi 2

Flatlay Polaroid

Buổi 3

BTVN Buổi 3

BTCK

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0