Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Cuối Khóa Tự sản xuất 1 video hoàn chỉnh
Bài Tập Cuối Khóa

Tự sản xuất 1 video hoàn chỉnh

Danh sách các bài đã nộp (10)

Hạn chót 2020-11-21 00:45:11

Bài tập cuối kì 15-11-2020 · 260 views
bài tập cuối khóa Đạt 15-11-2020 · 384 views
BTCK 15-11-2020 · 255 views
BTCK 15-11-2020 · 362 views
Bài tập cuối khóa 16-11-2020 · 290 views
NGUYỄN BÌNH MINH 23-11-2020 · 407 views
Bài cuối kì 16-11-2020 · 439 views
UNWTO Competition Introduction Video 15-11-2020 · 227 views
Nha Trang - Phan Thiết 2020 14-11-2020 · 284 views
Bài tập 16-11-2020 · 249 views