Tìm kiếm
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 3 - Typography
ID 71.1 (Trung Kính)
BTVN Buổi 3 - Typography

Thiết kế một trang mặt báo với thông số cho sẵn

Nguyễn Mạnh Tuấn
Danh sách các bài đã nộp (5)
Hạn chót Hết giờ
Thiết kế bìa tạp chí

27-01-2021 · 372 views

BTVN 3

26-01-2021 · 260 views

Lì xì Tết 2021

27-01-2021 · 266 views

Lì xì Tết 2021

30-01-2021 · 265 views

dàn trang

05-02-2021 · 455 views