Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 2] Tạo hình nâng cao
AI 82.6 (Online) (Hà Nội)
[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Vẽ lại một hình có chủ thể theo style Portrait Illustration hoặc Doodle on Photo

Nguyễn Huy Minh
Danh sách các bài đã nộp (11)
Hạn chót Hết giờ
BVN_Buổi 2

26-11-2021 · 262 views

buoi 2

27-11-2021 · 705 views

BTVN B2

04-12-2021 · 788 views

BTVN buổi 2 - Hoàng Như Ngọc (2 bài)

21-11-2021 · 124 views

btvn B2

19-11-2021 · 190 views

Bài tập buổi 2

05-12-2021 · 577 views

buổi2

20-11-2021 · 165 views

BÀI TẬP BUỔI 2

19-11-2021 · 166 views

Bt buổi 2

17-11-2021 · 213 views

AI BTVN buổi 2

04-12-2021 · 109 views

BTVN Buổi 2

19-11-2021 · 235 views