Hoàng Như Ngọc

Living in 0

1

Đang làm tại
RES Time City
Học tại
Học viện báo chí tuyên truyền
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
571 lượt
Thành viên từ
06/06/2021
Lần cuối Online
09-06-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
btvn tuần 3 - hoàng như ngọc

2022-02-07 22:16:20 · 10 views

btvn tuần 2

2022-02-04 16:05:40 · 26 views

hoàng như ngọc - btvn tuần 1

2022-01-14 18:18:48 · 78 views

HOÀNG NHƯ NGỌC - BTVN BUỔI 3

2021-11-25 09:29:01 · 120 views

BTVN buổi 2 - Hoàng Như Ngọc (2 bài)

2021-11-21 20:42:49 · 130 views

BT buổi 1 - Như Ngọc

2021-11-14 09:09:53 · 207 views

PT 1-1 (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
UI 91.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 87.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 84.1 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

hoàng như ngọc - btvn tuần 1

Bài tập tuần 2

btvn tuần 2

Bài tập cuối môn

btvn tuần 3 - hoàng như ngọc

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 82.6 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

BT buổi 1 - Như Ngọc

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN buổi 2 - Hoàng Như Ngọc (2 bài)

[Buổi 3] Typography

HOÀNG NHƯ NGỌC - BTVN BUỔI 3

[Buổi 4] Màu sắc và bố cục

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Cuối kỳ

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0