Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BT Giữa kỳ - Chụp ảnh Flatlay
PT 85.2 (Offline)
BT Giữa kỳ - Chụp ảnh Flatlay

Chụp 1 bức ảnh flatlay (có thể bức ảnh thể hiện bản thân mình là ai)

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Danh sách các bài đã nộp (3)
Hạn chót Hết giờ
BTVN 4: Chụp ảnh flatlay

28-02-2022 · 9 views

FLATLAY - Vật dụng hàng ngày

02-03-2022 · 18 views

Virgin

14-03-2022 · 4 views