BTVN Buổi 2

2022-07-13 02:15:23 · 19 views

Bài tập Ae buổi 1

2022-07-12 13:29:26 · 9 views

BTVN 1 - Poster Vintage camera

2022-04-01 10:22:17 · 3 views

BTGK - Anne Hathaway

2022-03-31 18:04:21 · 4 views

BTVN buổi cuối

2022-03-11 00:35:04 · 8 views

BTVN 4: Chụp ảnh flatlay

2022-02-28 00:14:47 · 9 views

BTVN buổi 2

2022-02-20 23:33:58 · 4 views

BTVN cuối kỳ - Chuyến đi chơi cv Thủ lệ

2022-02-09 18:20:55 · 3 views

BTVN1

2022-01-11 22:23:20 · 374 views

BTVN buổi 2

2022-01-11 17:53:32 · 202 views

AI - BTGK: Làm thiệp giáng sinh

2021-12-22 15:09:40 · 599 views

AI - BTVN 2

2021-12-18 19:42:32 · 613 views

BTVN1 - Trái cây

2021-12-10 16:01:26 · 295 views

BTVN giữa kỳ - Fixed

2021-11-28 15:11:50 · 189 views

BTVN 4.1 - Poster

2021-11-22 20:49:38 · 155 views

BTVN buổi 4 - Giua kỳ - Poster đứng

2021-11-20 22:24:45 · 303 views

BTVN buổi 3 - Poster

2021-11-18 18:18:05 · 1455 views

Bài tập buổi 2 - Layout

2021-11-15 00:33:10 · 245 views

Bai tap buoi 2 - Layout design

2021-11-14 14:51:14 · 984 views

Bài tập buổi 1-2

2021-11-14 13:46:35 · 211 views

Bài tập buổi 2 - Layout

2021-11-13 17:22:25 · 197 views

[PTS] Bài tập buổi 1

2021-11-10 23:51:33 · 470 views

UI 93.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 90.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

Bài tập Ae buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Xem bằng
PP 86.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN TUẦN 1

BTVN 1 - Poster Vintage camera

BTVN TUẦN 2

BTGK - Anne Hathaway

BT Cuối Kì

Xem bằng
PT 85.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 2

BT Giữa kỳ - Chụp ảnh Flatlay

BTVN 4: Chụp ảnh flatlay

BTCK - Chụp chân dung trong studio

BTVN buổi cuối

Xem bằng
PR 84.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN BUỔI 1

BTVN1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTVN cuối kỳ - Chuyến đi chơi cv Thủ lệ

Xem bằng
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 83.5 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN B1

BTVN1 - Trái cây

BTVN B2

AI - BTVN 2

BUỔI 03

BTGK

AI - BTGK: Làm thiệp giáng sinh

BTB6

Xem bằng
PS 82.314 ONLINE
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Trợ giảng:
Trần Minh Quang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

Bài tập buổi 1-2

BÀI TẬP BUỔI 2

Bài tập buổi 2 - Layout

BÀI TẬP BUỔI 3

BTVN buổi 3 - Poster

BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN giữa kỳ - Fixed

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Xem bằng
PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0