Nguyễn Đặng Tuyết Trinh

@rinrom2211

Bình thường

TP. HCM

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Một người bình thường trong 91 triệu dân
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
3436 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
10/06/2017
Lần cuối Online
16-02-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Thiết kế 3D
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Thiết kế 3D
Liên hệ
Kỹ năng
BTB2

2022-09-24 12:22:11 · 56 views

BTB1

2022-09-11 19:07:49 · 50 views

Bài tập cuối kì

2017-07-28 19:37:34 · 209 views

Bài tập cuối kì

2017-07-28 09:33:39 · 306 views

Không giống ai

2017-07-24 19:50:13 · 143 views

Vạn Thiên Sủng Ái

2017-07-24 12:13:34 · 258 views

Cô gái năm ấy chúng tui cùng theo đuổi ~

2017-07-24 01:04:56 · 184 views

Rin Rờm

2017-07-23 23:52:58 · 177 views

DOUBLE EXPOSURE

2017-07-21 11:52:45 · 158 views

POSTER 13 REASONS WHY [BTGK]

2017-07-18 21:26:56 · 278 views

KIKO MIZUHARA

2017-07-14 19:40:25 · 151 views

Con cáo nó kêu làm sao?

2017-07-14 17:32:58 · 184 views

ÔNG GIÀ BỤNG XỆ VÀ NHỮNG CON QUÁI QUẬT

2017-07-12 19:02:37 · 237 views

HATSUKOI

2017-07-11 18:53:12 · 397 views

CÁ NOCK NGU SI

2017-07-07 18:23:11 · 304 views

BTVN BUỔI 1

2017-07-06 02:05:25 · 344 views

3D 1.91
Thiết kế 3D
Giảng viên:
Nguyễn Vân Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Vân Thanh
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 2 /17

Buổi 1

BTB1

Buổi 2

BTB2

Buổi 3

Buổi 4

Buổi 6

Buổi 7

Buổi 8

Buổi 9

Buổi 10

Buổi 11

Buổi 12

Buổi 18

Buổi 20

Buổi 21

Buổi 22

Buổi 23

Buổi 24 - Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
AI 26.9 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Lê Huỳnh Mai Phương
Trợ giảng:
Nguyễn Duy Gia Trí
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

AI [BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

CÁ NOCK NGU SI

AI [BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

ÔNG GIÀ BỤNG XỆ VÀ NHỮNG CON QUÁI QUẬT

AI [BUỔI 3] TYPOGRAPHY

Con cáo nó kêu làm sao?

[BÀI GIỮA KÌ] THIẾT KẾ LOGO

Không giống ai

[AI] BUỔI 5 - LAYOUT

Vạn Thiên Sủng Ái

[AI] BÀI CUỐI KÌ

Bài tập cuối kì

PS 26.11 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Lê Huỳnh Mai Phương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1 - Kiến thức cơ bản về thiết kế kĩ thuật số

BTVN BUỔI 1

BTVN B2 - Những điều cần biết về bố cục

HATSUKOI

BTVN B3 - Thế giới màu sắc

KIKO MIZUHARA

BTVN B4 - Bài giữa kì

POSTER 13 REASONS WHY [BTGK]

BTVN B5 - Blend

DOUBLE EXPOSURE

BTVN B6 - Retouch

Cô gái năm ấy chúng tui cùng theo đuổi ~

BTVN B8 - Bài cuối kì

Bài tập cuối kì