Doan Thu Huong

@jenniferhuong

Living in Hanoi

Hanoi

Đang làm tại
Tự doanh
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
1599 lượt
Thành viên từ
23/07/2021
Lần cuối Online
07-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Virgin

2022-03-14 17:48:35 · 4 views

Shinning

2022-03-11 17:19:00 · 8 views

Style ảnh chân dung

2022-03-11 17:06:17 · 5 views

Landing page

2021-08-26 18:56:56 · 263 views

Flashcard topic

2021-08-26 18:28:54 · 806 views

Flashcard greeting

2021-08-26 18:25:26 · 201 views

Kyliejenner instagram

2021-08-26 12:38:38 · 312 views

PT 85.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 2

Style ảnh chân dung

BT Giữa kỳ - Chụp ảnh Flatlay

Virgin

BTCK - Chụp chân dung trong studio

Shinning

PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 80.2 (Online)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
DP 79.1 (Online)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 13 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /9
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 79.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN - Buổi 01

Kyliejenner instagram

BTVN Buổi 02

Flashcard topic

BTVN Buổi 03

Landing page

BTGK (BTVN Buổi 04)

BTCK

Xem bằng