Đặng Công Trọng

Insta: trong.dc

1

Đang làm tại
Future Light
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
25 dự án
Số lượt xem
11157 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
7 lượt
Thành viên từ
30/11/2020
Lần cuối Online
13-05-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buổi 1 - Premiere 90.4 - Trọng DC

2022-07-11 11:15:28 · 13 views

BTVN Buổi 2 - Premiere 90.4 - Trọng DC

2022-07-11 10:30:46 · 14 views

BTVN buổi 1 - Trọng DC

2022-05-12 11:16:06 · 38 views

BTVN Buổi 2 - ID - Trọng DC

2022-03-22 14:29:17 · 12 views

ID - BTVN buổi 1

2022-03-17 17:30:29 · 1 views

BTCK Photography - Trọng DC

2022-03-10 14:38:23 · 7 views

FLATLAY - Vật dụng hàng ngày

2022-03-02 09:49:06 · 18 views

BTVN buổi 2 (Đồi chè Trái Tim - Mộc Châu)

2022-02-21 09:53:32 · 9 views

Bài tập cuối kỳ - Trọng

2021-04-22 09:18:48 · 374 views

BTVN B3 - Trọng

2021-04-07 23:55:57 · 644 views

BTVN buổi 2 - Đặng Công Trọng

2021-04-07 22:44:43 · 294 views

BTVN - AE B1 - Đặng Công Trọng

2021-04-01 10:22:26 · 282 views

BTCK PTS71.6 - TRỌNG DC

2021-02-07 21:30:30 · 344 views

Poster The Cafe

2021-02-04 19:22:19 · 420 views

BTVN buổi 5 - Trọng

2021-02-04 16:13:57 · 1639 views

BTVN buổi 4 - Trọngg

2021-01-26 10:50:41 · 583 views

BTVN Buổi 3 - Trọng DC

2021-01-22 14:21:50 · 405 views

TRỌNG - BTVN buổi 2

2021-01-15 17:10:43 · 337 views

BTVN 1 - Trọng DC

2021-01-12 22:48:17 · 1321 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ - TRỌNG DC

2021-01-08 11:02:34 · 435 views

BTVN buổi 6 - Trọng DC

2021-01-07 17:34:58 · 418 views

Poster - Tạp chí - Buổi 4

2020-12-29 09:20:06 · 1356 views

Trọng DC - Loa Bluetooth DIY

2020-12-24 09:44:28 · 462 views

Trọng DC Buổi 2

2020-12-18 08:24:50 · 475 views

Trọng DC

2020-12-17 12:07:27 · 1256 views

PR 90.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1 - Premiere 90.4 - Trọng DC

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 2 - Premiere 90.4 - Trọng DC

BTVN Giữa kỳ

BTVN Cuối kỳ

UI 88.1 (Offline)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 01

BTVN buổi 1 - Trọng DC

BTVN Buổi 02

BTVN Buổi 03

BTGK

BTCK

PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 86.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

ID - BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 2 - ID - Trọng DC

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP TỐT NGHIỆP

PT 85.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 2 (Đồi chè Trái Tim - Mộc Châu)

BT Giữa kỳ - Chụp ảnh Flatlay

FLATLAY - Vật dụng hàng ngày

BTCK - Chụp chân dung trong studio

BTCK Photography - Trọng DC

Xem bằng
PR 74.4 (Trường Chinh)
Premiere
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 73.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN - AE B1 - Đặng Công Trọng

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN buổi 2 - Đặng Công Trọng

BÀI TẬP BUỔI 3

BTVN B3 - Trọng

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BÀI TẬP BUỔI CUỐI KHÓA

Bài tập cuối kỳ - Trọng

Xem bằng
PS 71.6 (Trường Chinh)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN 1 - Trọng DC

BTVN BUỔI 2

TRỌNG - BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN Buổi 3 - Trọng DC

BTVN BUỔI 4

BTVN buổi 4 - Trọngg

BTVN BUỔI 5

BTVN buổi 5 - Trọng

BTVN BUỔI 6

Poster The Cafe

BT CUỐI KỲ

BTCK PTS71.6 - TRỌNG DC

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 70.5 (Trường Chinh)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Trọng DC

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

Trọng DC Buổi 2

BTVN B3

Trọng DC - Loa Bluetooth DIY

BTVN B4

Poster - Tạp chí - Buổi 4

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

BTVN buổi 6 - Trọng DC

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BÀI TẬP CUỐI KỲ - TRỌNG DC

Xem bằng