PS 26.6
BTVN B3

ĐỀ BÀI: Thiết kế một tờ bìa báo

Nguyễn Kiều Trang
Danh sách các bài đã nộp (13)
Hạn chót Hết giờ
BTVN Buổi 3- PTS 26.6

15-07-2017 · 36 views

Lại đơn giản quá ạ

16-07-2017 · 38 views

BTVN _B3_Ps 26_6 -Mai Thị Huế - Thiết kế bìa tạp chí

16-07-2017 · 117 views

BTVN B3

15-07-2017 · 43 views

BTVN B3 PTS

16-07-2017 · 61 views

BTVN_PTS_Buổi 3

16-07-2017 · 32 views

[bài tập về nhà] 3 lớp Photoshop

16-07-2017 · 101 views

BTVN buổi 3

15-07-2017 · 57 views

[PS] BTVN BUỔI 3

16-07-2017 · 60 views

[PS] BTVN Buổi 3

16-07-2017 · 41 views

Bài tập buổi 3

15-07-2017 · 145 views

GT and Pastel !

15-07-2017 · 53 views

BTVN B3

20-07-2017 · 52 views