Nguyễn Linh Đan

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
1434 lượt
Số lượt thích
12 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
30/06/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập về nhà 6

2017-08-28 23:56:58 · 62 views

Bài tập về nhà 5

2017-08-24 00:58:40 · 66 views

Bài tập về nhà 4

2017-08-21 17:22:32 · 116 views

Bài tập số 3

2017-08-17 00:24:23 · 86 views

Bài tập buổi 2

2017-08-15 05:06:00 · 49 views

Bài tập buổi 1

2017-08-10 20:09:29 · 103 views

Bài tập cuối kì

2017-07-30 10:04:25 · 459 views

Bài tập buổi 5

2017-07-23 02:08:14 · 60 views

Bài tập số 4

2017-07-22 03:26:39 · 68 views

Bài tập buổi 3

2017-07-15 23:19:42 · 145 views

Bài tập số 2

2017-07-15 08:58:57 · 93 views

Bài tập buổi 1

2017-07-09 04:07:12 · 127 views

AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Bài tập buổi 1

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

Bài tập buổi 2

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

Bài tập số 3

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

Bài tập về nhà 4

BTVN B5 - LAYOUT

Bài tập về nhà 5

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Bài tập về nhà 6

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

PS 27.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Doãn Thanh Hải
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 26.6
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN B1

Bài tập buổi 1

BTVN B2

Bài tập số 2

BTVN B3

Bài tập buổi 3

BTVN B4

Bài tập số 4

BTVN B5

Bài tập buổi 5

BTVN BUỔI 6

BTCK

Bài tập cuối kì