Hoàng Thị Tú Oanh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
933 lượt
Số lượt thích
18 lượt
Thành viên từ
30/06/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BALLET !

2017-08-27 16:29:41 · 115 views

Mango spring 2017

2017-08-23 22:31:34 · 57 views

LOGO

2017-08-21 16:24:58 · 86 views

japan !

2017-08-16 15:51:22 · 163 views

BTVN

2017-08-14 15:10:02 · 48 views

Tu Oanh

2017-08-09 18:20:21 · 121 views

IN INFINITY MIRROS

2017-07-29 22:30:12 · 73 views

ink

2017-07-23 21:48:11 · 48 views

Minions

2017-07-21 17:21:11 · 51 views

GT and Pastel !

2017-07-15 23:23:01 · 53 views

Write the future

2017-07-14 23:13:47 · 54 views

Xin chào ạ !

2017-07-08 22:37:17 · 64 views

AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Tu Oanh

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

japan !

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

LOGO

BTVN B5 - LAYOUT

Mango spring 2017

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BALLET !

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 26.6
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN B1

Xin chào ạ !

BTVN B2

Write the future

BTVN B3

GT and Pastel !

BTVN B4

Minions

BTVN B5

ink

BTVN BUỔI 6

BTCK

IN INFINITY MIRROS