Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Modeling một tòa nhà sử dụng các khối hộp cơ bản
3D 1.1
Modeling một tòa nhà sử dụng các khối hộp cơ bản

Modeling một tòa nhà sử dụng các khối hộp cơ bản áp dụng kiến thức đã học của buổi 1

Hiếu Bùi
Danh sách các bài đã nộp (15)
Hạn chót Hết giờ
bai tap ve nha blender-b1

07-07-2022 · 69 views

bài tập

07-07-2022 · 39 views

Phạm Hoài Nam

07-07-2022 · 30 views

Ngoc Linh

07-07-2022 · 106 views

Bài tập về nhà (Buổi 1)

07-07-2022 · 26 views

Đặng Hà

08-07-2022 · 21 views

BTVN B1

08-07-2022 · 185 views

BTVN B1 | 3D 1.1 | 080722

08-07-2022 · 94 views

ThachThuyTien - BTVN B1

08-07-2022 · 27 views

Bài tập 1

08-07-2022 · 148 views

Viet Pham - Buổi 1

08-07-2022 · 60 views

Nguyễn Hà My- Buổi1

08-07-2022 · 15 views

Đào Trà My Blender 3D buổi 1

08-07-2022 · 18 views

Bai tap ve nha Blender -B1

13-07-2022 · 83 views

h

26-08-2022 · 105 views