Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Hoàn thiện một cảnh đơn giản
3D 1.1
Hoàn thiện một cảnh đơn giản

Hoàn thiện cảnh đã làm ở buổi 1 bao gồm thêm chất liệu (material), ánh sáng (lighting) và render ra hình ảnh hoàn chỉnh

Hiếu Bùi
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
BTVN B2 | 3D 1.1 | 110722

11-07-2022 · 171 views

Bài tập buổi 2

11-07-2022 · 113 views

Lava Lamp

12-07-2022 · 201 views

BTVN B2.2 | 3D 1.1 | 120722

12-07-2022 · 142 views

Lê Vy - BTVN Buổi 2

12-07-2022 · 107 views

Bài tập 2

13-07-2022 · 167 views

Phạm Hoài Nam

13-07-2022 · 90 views

Dang Ha

13-07-2022 · 11 views

BTVN B2

13-07-2022 · 73 views

bt-b2

13-07-2022 · 16 views

Bài tập về nhà (Buổi 2)

13-07-2022 · 67 views

Nguyễn Hà My _Buổi2

13-07-2022 · 15 views