AI 91.5 (Offline)
[BTVN] - Buổi 2

Vẽ lại một bức ảnh có chủ thể ("Flat illustration" hoặc "Doodle on Photos")

Phạm Thị Thuý An
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập 2

08-08-2022 · 18 views

e nộp btvn ạ

08-08-2022 · 20 views

btvn 2

08-08-2022 · 17 views

em nộp btvn

09-08-2022 · 19 views

BTVN Buổi 2

09-08-2022 · 18 views

btvn Buổi 2

09-08-2022 · 18 views

btvn buổi 2

09-08-2022 · 13 views

btvn

09-08-2022 · 20 views

BTVN buổi 2

12-08-2022 · 1 views