AI 91.5 (Offline)
[BTVN] - Buổi 3

Sử dụng các công cụ đã học tự sáng tạo 1 bản Expressive Typography

Phạm Thị Thuý An
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
btvn buổi 3

11-08-2022 · 18 views

e nộp bài ạ

11-08-2022 · 13 views

btvn

11-08-2022 · 18 views

bài tập 3

11-08-2022 · 13 views

BTVN Buổi 3

11-08-2022 · 10 views

btvn

11-08-2022 · 7 views