AE 92.1 (Online) (Hà Nội)
Bài tập Cuối Kỳ

Chọn 1 trong 3 đề tài sau đó làm video ngắn khoảng 45s về chủ đề đã chọn

Nguyễn Văn Tiến
Danh sách các bài đã nộp (3)
Hạn chót Hết giờ
BTCK - Tớ thích cậu lyric MV

22-09-2022 · 16 views

BTCK

25-09-2022 · 11 views

BÀI CUỐI KÌ

01-10-2022 · 17 views