Bùi Thanh Phương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
FTU
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
7385 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
10/11/2020
Lần cuối Online
23-09-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI CUỐI KÌ

2022-10-01 16:34:38 · 17 views

BÀI TẬP GIỮA KÌ

2022-09-13 10:45:08 · 17 views

BÀI TẬP BUỔI 3

2022-09-10 18:51:59 · 11 views

BÀI TẬP BUỔI 2

2022-09-08 18:43:01 · 10 views

BÀI TẬP BUỔI 1

2022-09-04 23:28:11 · 21 views

BÀI TẬP CUỐI

2021-09-11 13:23:55 · 156 views

Bố cục bài cuối kì

2021-09-09 19:52:37 · 845 views

BTCK

2021-09-01 21:34:40 · 1088 views

BTVN BUỔI 3

2021-08-30 06:36:07 · 181 views

BTVN Buổi 2

2021-08-25 08:39:41 · 199 views

BTVN Buổi 1

2021-08-22 12:18:00 · 244 views

CIRCUS SHOW - SOLEIL

2020-12-10 11:15:42 · 993 views

Bài tập buổi 3

2020-11-29 00:08:58 · 1356 views

Bài tập buổi 2

2020-11-28 00:04:07 · 393 views

Bài tập PTS buổi 1

2020-11-21 15:01:03 · 1854 views

AE 92.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập Buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 1

Bài Tập Buổi 2

BÀI TẬP BUỔI 2

Bài Tập Buổi 3

BÀI TẬP BUỔI 3

Bài tập Giữa Kỳ

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Bài tập Cuối Kỳ

BÀI CUỐI KÌ

Xem bằng
AI 79.4 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN Buổi 1

BTVN 2

BTVN Buổi 2

BTVN 3

BTVN BUỔI 3

BTGK

BTCK

BTVN B5

Bố cục bài cuối kì

BTCK

Xem bằng
PS 69.6
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BT BUỔI 1

Bài tập PTS buổi 1

BT BUỔI 2

Bài tập buổi 2

BT BUỔI 3

Bài tập buổi 3

BT BUỔI 4

BT BUỔI 5

BT CUỐI KÌ

CIRCUS SHOW - SOLEIL

Xem bằng