btck

2022-12-15 14:20:53 · 9 views

btgk

2022-12-06 09:29:49 · 24 views

bt3

2022-12-02 09:41:45 · 1 views

bt2

2022-11-29 08:31:15 · 11 views

BT1

2022-11-24 13:28:25 · 26 views

BTCK

2022-11-15 23:04:21 · 28 views

BT5

2022-11-10 15:58:07 · 19 views

BTGK

2022-11-09 01:26:17 · 12 views

bt3

2022-11-04 23:16:51 · 6 views

BT2

2022-10-31 15:32:39 · 21 views

BTVN 1

2022-10-28 18:52:53 · 9 views

BTCK

2022-09-25 22:41:14 · 11 views

BTGK

2022-09-15 00:20:05 · 12 views

btvn 3

2022-09-13 02:42:15 · 11 views

btvn

2022-09-09 00:34:40 · 6 views

btvn

2022-09-06 06:22:35 · 21 views

BTCK

2022-08-30 18:53:50 · 17 views

BTGK

2022-08-16 06:17:11 · 11 views

bai tap 2

2022-08-09 18:48:04 · 9 views

BTVN 1

2022-08-04 19:02:51 · 6 views

bt cuối kì

2022-07-07 21:59:52 · 7 views

bt giữa kì

2022-07-03 22:12:46 · 7 views

bai tap 2

2022-06-13 23:24:49 · 22 views

BTVN 1

2022-06-09 18:12:37 · 3 views

bt giữa kỳ

2022-05-29 22:45:29 · 25 views

rep 1.1

2022-05-28 19:10:22 · 11 views

poster

2022-05-28 19:03:36 · 12 views

bai tap 2

2022-05-21 18:56:37 · 8 views

bai tap 1

2022-05-15 00:36:13 · 26 views

Poster

2022-05-14 08:33:04 · 27 views

Postcard

2022-05-14 08:31:58 · 14 views

baitap3

2022-05-05 00:14:51 · 6 views

bài tập 2

2022-04-22 21:57:59 · 7 views

bài tập 1

2022-04-22 21:56:31 · 5 views

UI 95.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BT1

BTVN Buổi 2

bt2

BTVN Buổi 3

bt3

BTVN Buổi 4

btgk

BT Cuối khoá

btck

Xem bằng
PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

BTVN 1

Bài tập về nhà buổi 2

BT2

BTVN Buổi 3

bt3

BT GIỮA KỲ

BTGK

BTVN Buổi 5

BT5

BT Cuối Kỳ

BTCK

Xem bằng
AE 92.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập Buổi 1

btvn

Bài Tập Buổi 2

btvn

Bài Tập Buổi 3

btvn 3

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài tập Cuối Kỳ

BTCK

ID 91.911 SG
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập Buổi 01

BTVN 1

Bài tập Buổi 02

bai tap 2

Bài tập Giữa Kì

BTGK

Bai tap Cuoi Ky

BTCK

Xem bằng
PR 89.311 ONLINE SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Đức Thanh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập Buổi 01

BTVN 1

Bài tập Buổi 02

bai tap 2

Bài tập Giữa Kì

bt giữa kì

Bài tập Cuối môn

bt cuối kì

Xem bằng
PS 88.311 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Trợ giảng:
Nguyễn Hương Mai
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập số 1

bai tap 1

Bài tập số 2

bai tap 2

Bài tập giữa kì

poster

BÀI TẬP BUỔI 4

bt giữa kỳ

Bài tập cuối kì

Xem bằng
AI 87.311 SG
Illustrator
Giảng viên:
Phạm Thanh Thúy An
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

bài tập 1

BÀI TẬP BUỔI 2

bài tập 2

BÀI TẬP BUỔI 3

baitap3

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Postcard

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Poster

Xem bằng
DP - Danh sách chờ SG
Digital Painting - Sài Gòn
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0