Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 2] Tạo hình nâng cao
AI 95.6 (Offline)
[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Thiết kế Flat Portrait Illustration/Doodle on Photo

Nguyễn Huy Minh
Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
BTVN AI 2

27-11-2022 · 58 views

btvn buổi 2

29-11-2022 · 36 views

BTVN buoi 2

29-11-2022 · 27 views

BTVN buổi 2

29-11-2022 · 17 views

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

29-11-2022 · 30 views

BTVN_2

29-11-2022 · 12 views

BTVN

30-11-2022 · 17 views

BTVN 2

30-11-2022 · 17 views

BTVN B2 AI

30-11-2022 · 24 views

BTVN - BÀI 2 VẼ NGƯỜI

30-11-2022 · 12 views

BTVN.2

30-11-2022 · 37 views

BTVN số 2

30-11-2022 · 11 views

bài tập 2

30-11-2022 · 12 views

baitapbuoi2

01-12-2022 · 14 views

BTVN 2

04-12-2022 · 31 views

bài tập buổi 2

11-12-2022 · 3 views