Tìm kiếm
Nguyễn Khánh Linh
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
99 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
17/11/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Thiệp giáng sinh

2022-12-07 01:04:21 · 13 views

BTVN BUỔI 3- TYPOGRAPHY

2022-12-02 00:44:18 · 16 views

BTVN - BÀI 2 VẼ NGƯỜI

2022-11-30 02:56:33 · 12 views

Cô gái tóc xù và lion king

2022-11-27 03:29:12 · 14 views

Các loại quả

2022-11-25 02:56:52 · 44 views

AI 95.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

Các loại quả

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN - BÀI 2 VẼ NGƯỜI

[BTVN] - Buổi 3

BTVN BUỔI 3- TYPOGRAPHY

[BTVN] - Buổi 4

Thiệp giáng sinh

PS 95.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVB BUỔI 1

Cô gái tóc xù và lion king

BTVB BUỔI 2

BTVB BUỔI 3

BTVB GIỮA KỲ

BTVB B5

BTVB BUỔI 6

BTVB CUỐI KỲ