AI 95.6 (Offline)
[BTVN] - Buổi 3

Sử dụng các công cụ đã học tự sáng tạo 1 bản Expressive Typography

Phạm Thị Thuý An
Danh sách các bài đã nộp (13)
Hạn chót Hết giờ
BTVN BUỔI 3- TYPOGRAPHY

02-12-2022 · 82 views

.

02-12-2022 · 11 views

BTVN 3

02-12-2022 · 83 views

Nhớ hà nội

02-12-2022 · 19 views

bài 3

02-12-2022 · 14 views

btvn

02-12-2022 · 15 views

BTVN_3

02-12-2022 · 6 views

BTVN

02-12-2022 · 10 views

BTVN AI 4

03-12-2022 · 14 views

btvn buổi 3

03-12-2022 · 17 views

Btvn buoi 3

05-12-2022 · 11 views

BTVN.3

07-12-2022 · 11 views

bài tập buổi 3

11-12-2022 · 4 views