DP 98.1 (Offline)
Bài tập buổi 2

Vẽ ngôi nhà (2D, chỉ vẽ mặt tiền). Yêu cầu: Có yếu tố thiết kế: Mang yếu tố cây, nấm, giày, ... Chủ đề: Phù thủy, tương lai, ...

Cao Diệu Anh
Danh sách các bài đã nộp (17)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 2

14-03-2023 · 96 views

duy anh

14-03-2023 · 78 views

BTVN2

14-03-2023 · 80 views

BTVN 02

14-03-2023 · 162 views

BTB2

14-03-2023 · 85 views

BTVN

14-03-2023 · 88 views

Bài buổi 2 Tú Anh

14-03-2023 · 66 views

BTVN2

14-03-2023 · 115 views

BTVN Buoi 2

14-03-2023 · 73 views

ngôi nhà nấm

14-03-2023 · 18 views

Bài tập DP buổi 2

14-03-2023 · 16 views

kfu

14-03-2023 · 99 views

BTVN2_Lê Nguyễn Thuỳ Linh

14-03-2023 · 63 views

BTVN 2

14-03-2023 · 46 views

Dung Nhi

14-03-2023 · 41 views

Lê Yến B2 BTVN

14-03-2023 · 49 views

Bài Tập Về Nhà buổi 2

14-03-2023 · 15 views