PR 102.4 (Offline)
BÀI CUỐI KỲ

Quay & Dựng một video có thời lượng 1p30s - 2p (Chủ đề tự chọn)

Hoàng Diệu Linh
Danh sách các bài đã nộp (3)
Hạn chót Hết giờ
PR 102.4 - QUAY DỰNG VIDEO CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

18-07-2023 · 122 views

Tào Thanh Tùng

20-07-2023 · 15 views

Bài cuối kỳ

28-07-2023 · 9 views