ID 107.1 - THIẾT KẾ ẤN PHẨM 12 TRANG

2023-12-09 23:25:57 · 12 views

ID04 - THIẾT KẾ 2 TRANG ĐÔI THEO NỘI DUNG, HÌNH ẢNH THỰC TẾ

2023-12-09 22:56:57 · 98 views

ID03 - THIẾT KẾ 2 TRANG BÁO GIẤY

2023-12-09 17:25:45 · 61 views

ID02 - THIẾT KẾ TRANG THEO HÌNH ẢNH THỰC TẾ

2023-12-09 01:13:52 · 39 views

ID01 - THIẾT KẾ TRANG THEO MẪU CÓ SẴN

2023-12-08 23:14:08 · 17 views

AE04 - BÀI TẬP GIỮA KỲ

2023-11-03 22:26:02 · 35 views

AE03 - LÀM VIỆC VỚI SHAPE LAYER

2023-11-03 22:22:48 · 6 views

AE02 - VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

2023-10-27 15:18:01 · 16 views

AE01 - LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

2023-10-25 16:24:59 · 52 views

UI 105.2 - THIẾT KẾ 6 - 8 MÀN HÌNH MOBILE APP CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

2023-10-15 15:52:57 · 28 views

UI05 - THIẾT KẾ LANDING PAGE CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

2023-10-13 19:22:52 · 109 views

UI03 - TẠO BỘ COLOR STYLE VÀ TEXT STYLE

2023-10-07 15:20:39 · 16 views

UI02 - THIẾT KẾ MỚI 02 MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI CHỨA CARD

2023-09-30 12:36:33 · 106 views

UI01 - SAO CHÉP 02 MÀN HÌNH INSTAGRAM

2023-09-23 22:48:40 · 76 views

PP 104.1 - THIẾT KẾ SLIDE CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

2023-09-21 15:00:30 · 39 views

PP04 - THIẾT KẾ 3 - 5 SLIDE VỚI CHỦ ĐỀ TỰ DO

2023-09-11 22:39:10 · 35 views

PP03 - THIẾT KẾ PORTFOLIO GIỚI THIỆU BẢN THÂN

2023-09-11 12:57:53 · 40 views

PP02 - THIẾT KẾ POSTER CHỦ ĐỀ TỰ DO

2023-08-30 12:30:35 · 45 views

PP01 - Ý NGHĨA HÌNH KHỐI CƠ BẢN

2023-08-26 20:12:10 · 24 views

PT 103.4 - BỘ ẢNH CHÂN DUNG

2023-08-18 15:53:38 · 86 views

PT02 - THỰC HÀNH CHỤP CÁC BỘ CỤC

2023-08-12 12:52:53 · 65 views

PT01 - BỨC ẢNH CÓ Ý NGHĨA NHẤT

2023-08-01 21:38:41 · 53 views

PR 102.4 - QUAY DỰNG VIDEO CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

2023-07-18 17:00:05 · 123 views

PR05 - DỰNG VIDEO VỚI CHUYỂN CẢNH INVISIBLE CUT

2023-07-16 19:02:41 · 43 views

PR02 - DỰNG ĐOẠN HỘI THOẠI

2023-07-05 20:59:47 · 58 views

PR01 - DỰNG VIDEO FOOTAGE

2023-07-02 00:05:57 · 54 views

AI 101.8 - INFOGRAPHIC

2023-06-19 21:59:45 · 129 views

AI05 - INFOGRAPHIC

2023-06-19 00:05:30 · 92 views

AI04 - MÀU SẮC TRONG THIẾT KẾ

2023-06-12 01:35:51 · 113 views

AI03 - TYPOGRAPHY

2023-06-11 00:36:11 · 205 views

AI02 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

2023-06-06 15:26:25 · 117 views

AI01 - TẠO HÌNH CƠ BẢN

2023-06-04 01:03:29 · 120 views

PS 100.7 - BỘ ẤN PHẨM CUỐI KHÓA

2023-05-25 17:11:53 · 251 views

PS05 - GRAPHIC POSTER

2023-05-24 19:57:45 · 115 views

PS04 - COMMERCIAL PRODUCT POSTER

2023-05-16 14:42:45 · 84 views

PS03 - LAYOUT DESIGN

2023-05-16 14:03:07 · 167 views

PS02 - COLLAGE ART

2023-05-07 22:50:53 · 185 views

PS01 - CẮT GHÉP TỰ DO

2023-05-06 14:20:46 · 183 views

ID 107.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Long
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

ID01 - THIẾT KẾ TRANG THEO MẪU CÓ SẴN

BTVN BUỔI 2

ID02 - THIẾT KẾ TRANG THEO HÌNH ẢNH THỰC TẾ

BTVN BUỔI 3

ID03 - THIẾT KẾ 2 TRANG BÁO GIẤY

BTVN BUỔI 4

ID04 - THIẾT KẾ 2 TRANG ĐÔI THEO NỘI DUNG, HÌNH ẢNH THỰC TẾ

BTCM

ID 107.1 - THIẾT KẾ ẤN PHẨM 12 TRANG

Xem bằng
AE 106.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trần Mạnh Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài Tập Buổi 1

AE01 - LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

Bài Tập Buổi 2

AE02 - VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

Bài Tập Buổi 3

AE03 - LÀM VIỆC VỚI SHAPE LAYER

Bài Tập Giữa Kỳ

AE04 - BÀI TẬP GIỮA KỲ

Bài Tập Cuối Kỳ

Xem bằng
DP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Digital Painting - Hà Nội
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 105.2 (Offline)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Đào Ngọc Yến
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

UI01 - SAO CHÉP 02 MÀN HÌNH INSTAGRAM

BTVN Buổi 2

UI02 - THIẾT KẾ MỚI 02 MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI CHỨA CARD

BTVN Buổi 3

UI03 - TẠO BỘ COLOR STYLE VÀ TEXT STYLE

BTGK

UI05 - THIẾT KẾ LANDING PAGE CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

BTCK

UI 105.2 - THIẾT KẾ 6 - 8 MÀN HÌNH MOBILE APP CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

Xem bằng
PP 104.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Đỗ Mai Chi
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN] - Buổi 1

PP01 - Ý NGHĨA HÌNH KHỐI CƠ BẢN

[BTVN] - Buổi 2

PP02 - THIẾT KẾ POSTER CHỦ ĐỀ TỰ DO

[BTVN] - Buổi 3

PP03 - THIẾT KẾ PORTFOLIO GIỚI THIỆU BẢN THÂN

[BTVN] - Buổi 4

PP04 - THIẾT KẾ 3 - 5 SLIDE VỚI CHỦ ĐỀ TỰ DO

[BTVN] - Buổi 6+7+8

PP 104.1 - THIẾT KẾ SLIDE CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

Xem bằng
PT 103.4 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Dương Anh Phương Trang
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Tuần 1

PT01 - BỨC ẢNH CÓ Ý NGHĨA NHẤT

Tuần 2

PT02 - THỰC HÀNH CHỤP CÁC BỘ CỤC

BÀI TẬP CUỐI KỲ

PT 103.4 - BỘ ẢNH CHÂN DUNG

Xem bằng
PR 102.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

PR01 - DỰNG VIDEO FOOTAGE

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

PR02 - DỰNG ĐOẠN HỘI THOẠI

BÀI GIỮA KỲ

PR05 - DỰNG VIDEO VỚI CHUYỂN CẢNH INVISIBLE CUT

BÀI CUỐI KỲ

PR 102.4 - QUAY DỰNG VIDEO CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

Xem bằng
DP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Digital Painting - Hà Nội
Số buổi đã học: 0 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 101.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

B1 Tạo hình cơ bản

AI01 - TẠO HÌNH CƠ BẢN

B2 Tạo hình nâng cao

AI02 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

[BTVN] - Buổi 3

AI03 - TYPOGRAPHY

[BTVN] - Buổi 4

AI04 - MÀU SẮC TRONG THIẾT KẾ

[BTVN] - Buổi 5

AI05 - INFOGRAPHIC

[BTVN] - Buổi 6

AI 101.8 - INFOGRAPHIC

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 100.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

PS01 - CẮT GHÉP TỰ DO

BTVN

PS02 - COLLAGE ART

BTVN

PS03 - LAYOUT DESIGN

BTVN

PS04 - COMMERCIAL PRODUCT POSTER

BTVN

PS05 - GRAPHIC POSTER

BTVN 7

PS 100.7 - BỘ ẤN PHẨM CUỐI KHÓA

Xem bằng