Tào Thanh Tùng
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
41 lượt
Thành viên từ
13/06/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Tào Thanh Tùng

2023-07-20 22:42:32 · 19 views

Tào Thanh Tùng

2023-07-16 14:39:10 · 13 views

Tào Thanh Tùng

2023-07-16 14:09:10 · 4 views

Tào Thanh Tùng

2023-07-15 00:17:17 · 5 views

Summer Box (Offline) (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 102.4 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Thân Nữ Nguyệt Nhi
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
PR 102.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

Tào Thanh Tùng

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

Tào Thanh Tùng

BÀI GIỮA KỲ

Tào Thanh Tùng

BÀI CUỐI KỲ

Tào Thanh Tùng

Xem bằng