Tìm kiếm
nguyễn thị hồng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
47 lượt
Thành viên từ
25/01/2018
Liên hệ
Kỹ năng
btvn buổi 3

2018-03-15 12:57:32 · 11 views

Bài tập buổi 2

2018-03-13 11:02:54 · 23 views

bài tập buổi 1

2018-03-08 11:31:14 · 13 views

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 33.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hương Phan
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

bài tập buổi 1

BTVN B2

Bài tập buổi 2

BTVN B3

btvn buổi 3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK