Trương Anh Tuấn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Kinh tế quốc dân
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
390 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
09/06/2016
Liên hệ
Kỹ năng
Người con gái ta thương

2017-06-21 13:59:55 · 43 views

Sea

2017-06-08 16:18:10 · 41 views

[BTCK] PS13.7 - TRƯƠNG ANH TUẤN

2016-07-31 00:34:57 · 73 views

buổi 2

2016-07-12 21:56:06 · 150 views

euro 2016

2016-07-10 09:37:49 · 83 views

AE 25.1
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN Buổi 1

Sea

BTVN Buổi 2

BTGK

Người con gái ta thương

Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 0 /11
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0