Đỗ Thu Thảo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
1722 lượt
Thành viên từ
19/07/2018
Liên hệ
Kỹ năng
POSTER

2018-08-15 15:19:45 · 960 views

ĐỖ THU THẢO. BTVN BUỔI 1. LỚP 38.1

2018-08-02 09:02:08 · 762 views

AI 38.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

ĐỖ THU THẢO. BTVN BUỔI 1. LỚP 38.1

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

POSTER

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

BÀI TẬP CUỐI KÌ