Phan Đức Trọng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
8141 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
23/07/2018
Lần cuối Online
28-09-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối khóa Ai 38.1 - InfoGraphic

2018-08-23 11:38:50 · 915 views

BTVN buổi cuối Ai 38.1 - InfoGraphic

2018-08-23 08:48:38 · 945 views

BTVN buổi 5 Ai 38.1 - Brand Design

2018-08-16 09:20:43 · 710 views

BTVN buổi 4 Ai 38.1 - Giữa kì

2018-08-13 22:03:55 · 808 views

BTVN buổi 3 Ai 38.1 - Typography

2018-08-09 08:33:35 · 985 views

BTVN buổi 2 Ai 38.1 || Tạo hình nâng cao

2018-08-07 07:22:14 · 894 views

BTVN buổi 1 Ai 38.1

2018-08-02 09:19:26 · 790 views

Dream house

2018-08-01 23:24:36 · 729 views

bay bay bay

2018-08-01 21:20:38 · 631 views

chim cò cho ngày 1

2018-08-01 21:18:46 · 734 views

AI 38.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN buổi 1 Ai 38.1

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN buổi 2 Ai 38.1 || Tạo hình nâng cao

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN buổi 3 Ai 38.1 - Typography

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

BTVN buổi 4 Ai 38.1 - Giữa kì

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

BTVN buổi 5 Ai 38.1 - Brand Design

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTVN buổi cuối Ai 38.1 - InfoGraphic