Đặng phương nhi

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
3738 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
24/07/2018
Liên hệ
Kỹ năng
Nộp bài cuối kì

2018-08-23 09:18:53 · 1390 views

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 3

2018-08-09 09:13:56 · 841 views

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 2

2018-08-07 08:57:29 · 689 views

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 1

2018-08-02 08:51:23 · 818 views

AI 38.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 1

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 2

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 3

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Nộp bài cuối kì